La Junta

La Junta administra i representa el Col·legi Oficial de fisioterapeutes d’Andorra, executa els acords adoptats en les Assemblees Generals i les demés funcions previstes en els seus Estatuts.

Meritxell AGROMAYOR SANTURÉ:    DEGANA

Xavier GIMENEZ SANTAMARIA:        SOTS DEGÀ
Elisabeth MISSÉ CORTINA:                SECRETARIA
Núria PERA CAMACHO:                      TRESORERA
Sònia BARRULL LLORCA:                    TRESORERA

Marta RIBOT PAL
Adrià LOPEZ BERCIANOS
Lionel LOURENÇO PEREIRA
Oriol SANCHEZ RIBAS